Eheurkunde (ALB) – Certifikatë e martesës

Eheurkunde (ALB) – Certifikatë e martesës

Regular price
€60,00
Sale price
€60,00
Tax included. Shipping calculated at checkout.

Sie benötigen eine beglaubigte Übersetzung einer Urkunde zur Vorlage bei Behörden?

Über uns können Sie die beglaubigte Übersetzung Ihrer Urkunde online bestellen. Die Übersetzung wird ausschließlich von gerichtlich zugelassenen Übersetzern angefertigt, die die Richtigkeit der angefertigten Übersetzung mit Stempel und Unterschrift beglaubigen.

Sie haben die Urkunde, die Sie übersetzen lassen möchten, nicht in unserem Onlineshop gefunden? Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Dokument, das Sie übersetzen lassen möchten. Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot!

Wie funktioniert das Bestellen einer Übersetzung?

1.) Datei eingescannt hochladen oder nach Abschluss der Bestellung zuschicken.

2.) Auswahl in den Warenkorb legen und Bestellung abschließen.

3.) Fertig! Sie erhalten die fertige und beglaubigte Übersetzung bequem auf dem Postweg nach Hause!


Ju nevojitet përkthimi i vërtetuar i një dokumenti zyrtar për ta parashtruar te autoritetet?

Te ne mund ta porositni online përkthimin e vërtetuar të dokumentit tuaj zyrtar. Përkthimin do ta bëjë vetëm një përkthyes i cili e ka licencën e gjyqit, dhe i cili do ta vërtetojë saktësinë e përkthimit të bërë me vulën dhe nënshkrimin e vet.

Nuk e keni gjetur në dyqanin tonë online dokumentin zyrtar të cilin doni ta përktheni? Na e dërgoni një e-mail me dokumentin të cilin doni ta përktheni. Me gjithë dëshirë do t'jua dërgojmë një ofertë!

Si funksionon porositja e një përkthimi?

1.) Ngarkojeni skedën e skenuar, ose na e dërgoni atë pasi ta porositni përkthimin.

2.) Futini në koshin e dyqanit ato që keni zgjedhur dhe përmbylleni porosinë.

3.) Kaq! Përkthimin e gatshëm të vërtetuar do t'jua dërgojmë rehat me postë në shtëpi!